Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Il-Ħadd, it-30 ta’ Lulju 2023

Bidu tal-Kwindiċina

Ċelebrazzjoni fiż-Żona tal-Bidnija

Sidtna Marija tidher lil

San Ġakbu l-Kbir

Festa Marija Assunta 2023

Wara Pentekoste, it-tnax l-appostlu tferrxu biex ixandru mad-dinja kollha l-Evanġelju.

It-tradizzjoni tgħid li San Ġakbu l-Kbir, f’wieħed mill-vjaġġi appostoliċi tiegħu,

ivvjaġġa lejn il-Peniżola Iberika fi Spanja tal-lum biex jipprietka lil Kristu. Kien żgħir

wisq in-numru ta’ dawk li kkonvertew frott il-ħidma tiegħu, tant li San Ġakbu beda

jaqta’ qalbu li xi darba n-nies tal-post kienu se jaċċettaw l-Evanġelju. Quddiem dan

il-falliment waqaf ħdejn ix-xmara Ebro (f’Saragoża tal-lum), u talab flimkien mal-

ftit dixxipli li kellu. Għalkemm kienet għadha ħajja, u tgħix f’Ġerusalemm, Marija

Santissma dehritlu fuq pilastru tal-ġebel biex tfarrġu u tagħmillu kuraġġ f’dan il-

mument diffiċli. Skont wieħed mir-rakkonti, il-Madonna kienet wegħditu li kienet

se żżuru meta jkun l-aktar fil-bżonn. Jingħad li kienet il-Madonna stess li bagħtet lil

Ġakbu f’dan ir-reġjun tal-Imperu Ruman biex iwassal lil Binha Ġesù. Fil-mument

l-aktar kruċjali, meta kien qed jikkunsidra li jabbanduna l-għalqa tal-missjoni tiegħu,

Marija ġiet iżżuru; kien għall-ħabta tas-sena 40WK. It-titlu li ngħata lil Marija marbut

ma’ dan il-fatt hu: il-Madonna tal-Pilar.

Hawn naraw kif Marija akkumpanjat lill-appostli u l-ewwel evanġelizzaturi. Għalkemm

kienu kollha mxerrdin mad-dinja, xorta baqgħet omm għalihom u tieħu ħsiebhom.

Nitolbu lil Marija biex tibqa’ tieqaf mal-knisja fil-ħidma appostolika tagħha; tħares lill-

missjunarji, lis-saċerdoti, lill-katekisti u lill-evanġelizzaturi kollha ta’ żmienna.

11:00am

Quddiesa fil-Knisja tas-Sagra Familja fil-Bidnija, mir-Rettur

taz-Zona Dun Rafel De Martino flimkien mal-Arċipriet

Dun Sebastjan Caruana. Wara l-Quddiesa jkun hemm ħin ta’

soċjalizazzjoni.

11:45am

Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’ Awwissu.

6:00pm

Tingħad it-talba tar-Rużarju mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija

Rġiel.

5:30pm

Quddiesa tal-bidu tal-Kwindiċina, fil-Bażilika minn

Dun Roderick Baldacchino.

Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

9.00pm

Programm mużikali mill-Banda Nicolò Isouard quddiem iz-zuntier

tal-Knisja.

9:00pm

Ħruq ta’ murtali u kaxxa infernali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’

Awwissu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen