Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Parroċċa Mosta

Programmm 2023

8:00am

Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.

12:00pm

Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.

5:00pm

Quddiesa fil-Bażilika.

6:00pm

Tingħad it-talba tar-Rużarju mill-membri tal-Azzjoni

Kattolika Nisa.

6:30pm

Quddiesa kantata mmexxija mill-Arċipriet Dun Sebastjan

Caruana. Ċelebrazzjoni Marjana, li fiha l-vara Titulari

titqiegħed f’postha għall-jiem tal-festa, u tingħata l-Barka

Sagramentali. Waqt dan il-ħin issir ġabra għall-festa fil-

Bażilika.

Kif titpoġġa l-istatwa fuq il-bankun jinħaraq salut mill-

Għaqda Piroteknika Santa Marija.

8:30pm

Festa Familja, fil-pjazza tal-Mosta. Attività li tinkludi ikel,

xorb, programm ta’ divertiment, post ta’ logħob għat-tfal u

ħafna aktar.

9.00pm

Ħruq ta’ murtali u kaxxa nfernali mill-Għaqda Piroteknika

Santa Marija.

Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa u Ftuħ tal-Festa

Is-Sibt, id-29 ta’ Lulju 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen