Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Il-Ġimgħa, l-4 ta’ Awwissu 2023

Jum l-Ospitalità

Parroċċa Mosta

10

Il-bniedem minn dejjem kien iterraq u jivvjaġġa. Forsi fi żmienna s-safar żdied ħafna u

hu marbut ma’ ġiti u ma’ esperjenzi varji li ħafna jfittxu li jagħmlu f’pajjiżi oħra. Imma

diversi persuni jivvjaġġaw ukoll għax jiġu sfurzati jitilqu minn pajjiżhom minħabba

l-qagħda ħażina li jkunu qed jgħixu fiha. Hekk ġara minn diversi nsara li kienu

jgħixu fil-Palestina meta l-Imperu Ottoman kien rebaħ l-Art Imqaddsa. Il-Kruċjati

kienu qed jirritornaw lura lejn il-Punent u magħhom l-insara kollha li kienu hemm.

L-ewwel bdew minn Ġerusalemm u wara l-Ottomani għaddew għal Nazaret, il-post

fejn twieldet u għexet Marija, il-post fejn saret l-Annunzazzjoni mill-Anġlu Gabriel,

u l-post fejn trabba u kiber Ġesù. Il-Kruċjati kienu ġarrew magħhom ħafna relikwi u

tifkiriet għeżież biex ma’ jinqerdux mill-Musulmani, imma d-dar ta’ Marija ma setgħux

iġorruha.

It-tradizzjoni tgħid li fl-1291 grupp ta’ anġli ħadu taħt il-kustodja tagħhom id-dar

ċkejkna ta’ Marija. U biex jipproteġuha refgħuha u ħaduha l-ewwel lejn Tersato, fid-

Dalmazja (illum il-Kroazja), imbagħad lejn Recanati, l-Italja u fl-aħħar, fl-1294 lejn

Loreto fl-Italja, fejn għadha tinsab sal-lum.

Il-kappillan tal-knisja tal-belt ta’ Tersato (Dalmazja), Dun Alexander Georgevich,

skanta hekk kif ra dar ċkejna, li dehret f’daqqa waħda; hu talab għall-gwida divina biex

jagħraf x’għandu jagħmel fis-sitwazzjoni. Ftit wara l-Omm Verġni dehritlu fil-ħolm u

qaltlu li d-dar kienet ġejja minn Nazaret u li tassew hi d-dar tal-Familja Mqaddsa. Hi

qaltlu li bħala prova hu kien se jfiq minn marda li kien ilu jbati minnha għal ħafna snin,

u fil-fatt fieq tassew.

Aktar mill-moviment straodinarju tad-dar, irridu nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq

Marija, li tterraq u tivvjaġġa mal-bniedem. Hemm eluf ta’ mirakli li ġew rappurtati

li saru fid-dar ta’ Nazaret, bl-interċessjoni tas-Sinjura ta’ Loreto, u dan juri kif Marija

tassew takkumpanja lil min jinsab f’sitwazzjonijiet diffiċli.

Il-Madonna ta’ Loreto hi l-patruna tal-avjazzjoni u ta’ min jivvjaġġa. Għalhekk ejjew

nitolbu għal kull min jinsab fil-vjaġġ. Nitolbu wkoll għal dawk li huma bla dar, biex

isibu l-wens ta’ Marija

6:00pm

Rużarju meditat mill-Voluntiera tal-Grupp tal-Ospitalità mall-

Viżitaturi.

6:30pm

Quddiesa minn Dun Roderick Baldacchino, bis-sehem ta’

dawk impenjati fl-inizjattiva tal-Viżitaturi tal-Bażilika.

Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Madonna ta’ Loreto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen